scalpelb.png

Chirurgie

In de praktijk beschikken we over de nodige kennis, routine en ervaring in chirurgie, maar chirurgie of heelkunde is meer dan het hanteren van een scalpel alleen.

 

De operatiepatiënt wordt vooraf steeds grondig onderzocht zodat een anesthesie op maat kan gepland worden. In sommige gevallen is een preanesthetisch bloedonderzoek en/of radiografie van de thorax aangewezen. Dan denken we voornamelijk aan de oudere operatiepatiënten. Onze anesthesieapparatuur en bewakingsmonitor garanderen een goede opvolging van de anesthesie. Correcties kunnen ogenblikkelijk toegepast worden. Ook een adequate pijnbestrijding voor, tijdens en na de ingreep is van groot belang voor een goede recovery van uw huisdier. 


In de praktijk worden algemene ingrepen zoals castratie en sterilisatie uitgevoerd. Gespecialiseerde ingrepen waaronder oogchirurgie, orthopedische operaties zoals vervanging van gekruiste banden in het kniegewricht, FLUTD-operatie, spoedoperaties,... worden eveneens uitgevoerd.