Bloedonderzoek

De praktijk beschikt over een bloedanalyse-apparaat. Dit apparaat is in staat om onmiddellijk een volledig bloedonderzoek uit te voeren.

 

  • Hematologie: telling en identificatie van rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes enz...
  • Biochemische analyse: het meten van de serumconcentratie van enzymen en metabolieten die bepalend zijn voor functie of dysfunctie van organen.
  • Electrolieten: het meten van natrium, kalium en chloriden in het serum. Deze  informatie kan in sommige omstandigheden levensreddend zijn.

Het belang van een (ter plaatse uitgevoerd) bloedonderzoek:

 

Een bloedonderzoek wordt uitgevoerd om een exacte diagnose te stellen als het klinisch onderzoek niet volstaat om honderd procent uitsluitsel te geven.

 

Een bloedonderzoek wordt uitgevoerd om een ziekteproces op te volgen en de behandeling zo nodig aan te passen.

 

Een pre-anesthetisch bloedonderzoek kan bij zieke en oude dieren de anesthesietechniek en postoperatieve zorgen mee helpen bepalen.

 

Een jaarlijks bloedonderzoek bij dieren, ouder dan zeven jaar, is raadzaam om eventuele kwalen vroeg te onderkennen en vroeg in te dijken.