Echografie

Echografie is een dankbare techniek op diagnostisch gebied en is bovendien complementair aan radiografie. Echografische beelden tonen namelijk doorsneden van organen in tegenstelling tot radiografie waar de organen op elkaar gesuperponeerd worden.

Het basisprincipe is als volgt. Het echografieapparaat zendt ultrageluidsgolven uit die teruggekaatst worden door een 'hindernis'. Deze terugkaatsing (echo) wordt vervolgens omgezet in een beeld.

Echografie is een 'live' techniek. Dit betekent dat beelden alleen geïnterpreteerd kunnen worden tijdens het onderzoek zelf. Bewaarde beelden hebben enkel nut als illustratie. Het onderzoek moet dus uitgevoerd worden door een geduldig en ervaren dierenarts met een goede kennis van de anatomie.