Radiologie

Onder radiografie verstaat men het gebruik van röntgenstralen of X-stralen als hulpmiddel voor het stellen van een diagnose. Radiografie maakt het mogelijk botstructuren en een groot deel van de organen in beeld te brengen via ‘doorlichten' van het lichaam. Contrastradiografie, positief of negatief kan extra informatie opleveren over de aflijning van al dan niet virtuele ruimten.

 

De praktijk beschikt over een digitaal radiografie systeem: computer radiografie (CR). Het röntgenapparaat zendt de X-stralen door het lichaam. Het X-stralenbeeld karakteristiek voor de patiënt wordt tijdelijk opgeslagen op een herbruikbare fosforplaat. Nadien wordt de plaat uitgelezen door een scanner en omgezet in een digitaal signaal. Het bekomen digitale beeld kan verder bewerkt worden op de Fuji. Vervolgens wordt het beeld opgeslagen en verstuurd naar de centrale server waar de foto geïnterpreteerd kan worden.

 

Bijgaande foto's illustreren het  ruime toepassingsgebied van radiografie in de diergeneeskunde: controle van heup- en elleboogdysplasie, detecteren van andere skeletafwijkingen en fracturen, radiografieën van thorax en abdomen, contrastradiografieën van blaas of ruggemergkanaal, enz...