Update Coronavirus. Hoe zit het met onze huisdieren?

Geplaatst op: 16/03/2020

We krijgen veel vragen omtrent het nieuwe Coronavirus. Hieronder vindt u de laatste informatie die we ontvingen van SAVAB, beroepsvereniging voor dierenartsen. 

 

Gaat COVID-19 nu over op onze huisdieren of niet?

 

Er circuleert veel info over "de hond uit China die besmet werd met Corona". Veel hangt af van het moment waarop je de communicatie gevoerd werd.

Volgens de communicatie van WSAVA op 7 maart, is deze hond getest omdat hij in een huishouden zat met een besmette persoon. De hond testte zwak positief op staalname uit mond & neus. Staalname van de ontlasting was negatief. De hond is 5 dagen in quarantaine geplaatst vooraleer hij hertest werd. Dit zonder mogelijk infectiebron uit de omgeving. Bij de hertest bleek dat de hond nog zwak positief testte op de staalname uit de neus. Dit zou kunnen suggereren dat er een mens-naar-dier besmetting heeft plaats gevonden, waarbij de hond een zeer milde infectie doormaakt. De hond had klinisch ook geen klachten en er is absoluut geen zekerheid in welke mate de huisdieren bijdragen in het verspreiden van het virus. 

De volledige communicatie van WSAVA kan je terugvinden op onze website.

 

Verzorging van huisdieren tijdens de coronaepidemie.

 

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat huisdieren een rol spelen in de verspreiding van het virus. Niettemin wordt uit voorzorg geadviseerd om de zorg voor huisdieren van patiënten met een COVID-19 infectie over te laten aan niet besmette personen en dienen besmette individuen het contact zo veel mogelijk te mijden. Honden kunnen gewoon uitgelaten worden en katten hoeven niet binnen gehouden te worden.

 

Praktijkvoering tijdens de epidemie

 

De Franstalige Orde der dierenartsen heeft een communicatie verspreid met richtlijnen hoe dierenartsen dienen om te gaan met deze epidemie. Deze richtlijnen komen er na overleg met onder andere het ministerie van Landbouw. 

Dierenartsen spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg en dienen dus ook in deze epidemie hun steentje bij te dragen. Dit van zowel het ethisch als deontologisch standpunt. 

Dierenartspraktijken dienen volgens de huidige richtlijnen niet gesloten te worden. Dierenartsen hebben de taak om de gezondheid van dieren te verzekeren, toe te zien op wettelijk bestreden ziekten en sommigen onder ons zorgen ook voor de controle op voedingswaren. 

 

SAVAB-Flanders adviseert het volgende:

 

 • Tijdens het uitvoeren van consultaties dient het aantal personen aanwezig tot een minimum beperkt te worden.
 • Niet essentiële consultaties (gezondheidscontroles, rappelvaccinaties bij volwassen dieren, ...) dienen uitgesteld te worden om te voldoen aan de vraag van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven.
 • Werk uitsluitend op afspraak: zowel voor consultaties als voor het ophalen van voeding, supplementen en medicatie. 
 • Let nog meer op de algemene hygiëne in de praktijk. Vb. Adviseer bancontact, en ontsmet dit toestel regelmatig.
 • Zorg voor een goede verluchting van de praktijkruimtes. 
 • Respecteer de regel van 1 meter afstand tussen personen zo veel mogelijk, en laat mensen desnoods buiten je praktijk wachten om hieraan te voldoen. 
 • Plaats een handdesinfecterend middel, reinigingsdoekjes en tissues in alle onderzoeksruimten, wachtzaal, toiletten, ...
 • Was zoveel mogelijk je handen gedurende 20 seconden
 • Hoesten doe je in je elleboog of papieren zakdoek. Voor het snuiten van je neus gebruik je best een papieren zakdoek die je meteen wegwerpt.
 • Een chirurgisch masker beschermt enkel anderen bij een eventuele infectie bij jezelf. Jezelf beschermen kan enkel met een specifiek masker (PPF2), maar deontologisch gezien dienen deze maskers gereserveerd te worden voor mensen in de gezondheidszorg.
 • Tracht huisbezoeken tot een minimum te beperken. In je praktijk heb je zelf controle over alle hygiënemaatregelen, bij een huisbezoek heb je dit niet.